TiinaTeittinen

Sotesta ihmisen mittaiseksi

Antero Putkiranta ja Pertti Sopanen ottivat aiheellisesti kantaa (Talouselämä 26/2017; Lean-ajattelu ei ulotu terveydenhuoltoon) terveydenhuollon jäykkiin toimintamalleihin ja resurssitehottomuuteen. Lisäisin tähän myös vanhoihin tapoihin jumiutuneen työnjaon, palveluajattelun puuttumisen sekä puutteellisen vuorovaikutuksen työyhteisöissä. Etenkin julkisen terveydenhuollon puolella törmää yhä sekä rakenteellisiin että asenteellisiin ongelmiin palvelujen tuottamisessa. Pitkät jonotusajat ovat arkea monilla terveysasemilla, eri toimenpiteet tapahtuvat eri yksiköissä ja henkilökunnan palveluasenne vaihtelee yksiköittäin. Joskus asiakas saa tuntea olevansa suorastaan häiritsemässä terveydenhuoltohenkilökunnan työpäivän sujuvuutta paikalle ilmaantuessaan.

Terveydenhuollon linnakkeissa työnjako on hierarkkista ja ammattiryhmien osaaminen ja palvelutarjonta eivät saisi työyhteisöissä ylittää virallisen koulutuksen antaman ammattipätevyyden rajoja. Sen alittavasta osaamisesta tuskin kukaan on huolissaan. Työnjakoa on yritetty kehittää ja osaamista laajentaa ennen kaikkea lääkäriresurssien vapauttamiseksi. Suurimpana esteenä uudelle työnjaolle ovat lääkärit itse.

Terveydenhuollosta on perinteisesti puuttunut ”tuotteistamisen”, yrittämisen ja asiakkaan palvelemisen käsitteet. Isot lääkäriasemaketjut ovat osaltaan murtaneet vanhaa ajattelutapaa, ehkä paljolti siksi, että lääkärit, fysioterapeutit ja muutamat muut ammattiryhmät ovat tuoneet palvelukonseptin ja liiketoiminta-ajattelun työhönsä omasta yrittäjyydestään käsin. Lääkäriasemat työllistävät lukuisia ammatinharjoittajia vuokrasuhteen kautta.

Tunnistan hyvin omasta kokemuksestani käsin terveydenhuollossa Lean-toimintamallin kaikki seitsemän hukkaa ja voisin määritellä niihin myös useita sisältöjä. Terveydenhuollon organisointi, resursointi ja rahoitus vaativat kokonaisuudistusta, mutta uudistamisen vaatimus sisältyy myös työn tekemisen malleihin terveydenhuollon organisaatioissa ja työyksiköissä. Siellä missä palvelu lopputuotetaan ja asiakas kohdataan.

Vähimmäisvaatimukset täyttävästä ammatillisesta osaamisesta on pidettävä kiinni kaikenlaisissa terveydenhuollon ja hoivan yksiköissä, mutta perusosaamisen ylittävää ammatillista osaamista on myös pyrittävä hyödyntämään kaikin tavoin. Kuntoutustoiminnassa käytössä oleva moniammatillinen yhteistyö tulisi ulottaa koko asiakaspalvelujärjestelmään. Terveydenhuollon yksityistämisen haasteena on ammatinharjoittajista koostuvan henkilöstön asiakasta hyödyttävän yhteistyön ohuus ja heikko sitoutuminen tehokkaan ja osaavan palvelun tuottamisen yhteisiin tavoitteisiin. Eri aikoina vastaanottoa tarjoavat toimijat muodostavat hyvin sirpaleisen palvelukokonaisuuden ja heikot yhteistyömahdollisuudet asiakkaan moniammatilliselle palvelemiselle.

Lean-mallissa on mielestäni huomattavan monia terveydenhuollon palvelujen tuottamisen analysoimiseen ja muutosten käynnistämiseen sopivia välineitä. Pullonkaulojen poistaminen onnistuu vain tunnistamalla ne.

Kuten Osmo Soininvaara totesi Suomen Kuvalehden (SK 31/2017) näkökulmassaan, tekoäly tulee haastamaan lääkärin ylivertaisuutta diagnostisessa osaamisessa. Tulevaisuudessa perusterveydenhuollon palvelujen tarjonnassa asiakkaan valinnat tulevatkin perustumaan muille kuin puhtaasti lääketieteelliseen osaamiseen perustuville tekijöille. Kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen palvelu pitäisi olla jokaisen asiakkaan/ potilaan perusoikeus tässäkin ajassa. Terveydenhuollossa ammattitaitoa on tunnistaa asiakkaan palveluntarve ja osata tarjota oikeita palveluja oikea-aikaisesti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Luulenpa, että edelleenkin useimmat potilaat ovat mieluummin lääkärin, kuin robotin hoidossa.

Asiakkaathan voivat sitten käydä hoitajan vastaanotolla, heillähän ei ole hoitoa vaativaa sairautta.

Tiina Teittinen

Kehittyvä teknologia ei poista inhimillisen kohtaamisen tarvetta. Vieroksun itsekin asiakkuuden käsitettä terveydenhuollossa, mutta eivät kaikki terveydenhuollossa asioivat täytä "potilaan" kriteereitä. Mikähän olisi oikea termi?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Potilaalla on potilaan lakisääteiset oikeudet. Hoitajilla käy kuulemma asiakkaita, joten heillä ei kai sitten ole potilaan oikeuksia. A-klinikalla tavattiin sanoa, jotta täällä on potilaita, asiakkaat käyvät Alkossa.

Tekoäly ei kyllä mitenkään voi lääkäriä korvata, Soininvaara haihattelee, mikä ei ole hänelle vierasta.

Tuskin ihmiset haluavat hoitajienkaan korvaamista roboteilla.

Kirjoituksestasi välittyi jotenkin sellainen henki, jotta terveydenhuolto tervehtyy, kunhan lääkäreistä päästään eroon. Jos totta puhutaan, niin julkisissa sairaaloissa käydään valtataistelua, mitä ei yksityisellä puolella ole, mutta se ei voi olla yksin lääkäreiden vika. Vähän niin kuin kommunismi vs. kapitalismi - kommunismissa taistellaan vallasta, kapitalismissa rahasta.

Tiina Teittinen

Kiitos kommentistasi. En mitenkään usko että teknologia korvaa ihmistyötä terveydenhuollossa. Tekoälyn sovellukset eivät kaikki ole robotiikkaa vaan parhaimmillaan apuvälineitä. Mitä tulee työnjaon laajentamisen mahdollisuuksiin terveydenhuollon palveluissa, ei kai tarkoituksena olekaan että hoitohenkilökunta tekisi pitkälle meneviä hoitopäätöksiö itsenäisesti tai vaativaa diagnostiikkaa. Kokeneet ja osaavat terveydenhoitajat ja fysioterapeutit voivat luotettavasti tehdä esiseulontaa ja antaa neuvontaa useissa tavallisissa lääkärikäyntiin hakeutumiseen johtavissa lievissä sairauksissa. En missään tapauksessa vähättele ammattinsa osaavan ja korkean ammattieettisen moraalin omaavia lääkäreitä ja heidän keskeistä merkitystään hoitoketjun sujuvuudessa. Oman osaamisensa ja sen kautta arvovaltansa tunnistavat lääkärit eivät kyseenalaista omaa merkittävää rooliaan vaikka hoitsu sanoisikin, että " täällä olis yks angiina, kerkiätkö ottamaan? " Tai fyssari toteaisi että "SLR positiivinen jo 40 asteessa ja lievää heikkoutta 1-2 varpaissa. Miten edetään?". Yhteistyö kaiketi edistäisi parhaiten asiakkaan/potilaan asian etenemistä. Valtataistelu lienee sitä turhinta resurssien haaskaamista ja pilaa lisäksi työilmapiirin.

Toimituksen poiminnat